1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami klas 0-8 szkół podstawowych. W Konkursie może brać udział każdy uczeń.
  2. Uczestnik wykonuje tryptyk nt.: PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE. Fotografia może być wykonana dowolną techniką, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
  3. Fotografie należy przesyłać w formie cyfrowej (załącznik JPG.) na maila wskazanego przez współorganizatora konkursu tj. Szkolny doradca zawodowy - Aneta Kachnic - adres mail.: [email protected] ( sposób przesyłania znajduje się w regulaminie )
  4. Doradca Zawodowy - spośród wszystkich nadesłanych prac wysyła do organizatora konkursu wybrane 3 tryptyki. Wyłonione prace zostaną przez komisję powołaną przez Doradcę zawodowego.
  5. Termin nadsyłania prac w etapie szkolnym : 29 października 2019 r.
  6. Wszelkie informację udziela Szkolny doradca zawodowy - Aneta Kachnic.

Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO